top of page
DSC09856.JPG
Nền sân mùn gỗ

Nền sân mùn gỗ

  • Chi phí hợp lý
  • Dễ dàng để thiết lập
  • Cung cấp khả năng hấp thụ va đập tốt.
  • Đem lại cảm giác tự nhiên gần gũi
  • Có thể ẩn côn trùng và các vật thể lạ khác. Yêu cầu bảo trì liên tục và kiểm tra các vật thể lạ.
  • Sự phát triển của vi sinh vật có thể xảy ra khi vật liệu bị ướt
bottom of page