top of page
DSC09856.JPG
Nền sân mùn cao su

Nền sân mùn cao su

  • An toàn, dễ lắp đặt
  • Chi phí hợp lý
  • Cần kiểm tra thường xuyên đê tránh các vật thể bị lấp phủ
  • Khi ở dưới ánh nắng trực tiếp, bề mặt có thể bị nóng.

    Sản phẩm liên quan