zipline 1.jpg

THIẾT BỊ TRƯỢT ZIPLINE

  • ​Là một trong những tính năng phổ biến nhất tại khu vui chơi.

  • Với hệ thống dây cáp bền và chỗ ngồi thoải mái, thiết bị trượt Zipline của Merryland sẽ giúp trẻ di chuyển, đồng thời phát triển sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng và phối hợp của phần trên cơ thể.

  • Không chỉ thúc đẩy sự phát triển vận động thô mà còn cải thiện khả năng tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề, đồng thời mang đến cơ hội phát triển tính sáng tạo và tương tác xã hội.