Trường  tiểu học Cần Thơ

Sân chơi trường tiểu học Cần Thơ
press to zoom
z2256187085841_89708e7b8515e5432b9c25eec
press to zoom
z2256197467193_39f8c679fd561f1235cedce9a
press to zoom
1/1


THÔNG TIN DỰ ÁN 
 

Tên dự án:  Sân chơi trường tiểu học Cần Thơ

Địa chỉ: Cần Thơ

Thời gian hoàn thành: Tháng 1/2021
Đối tượng:  Trẻ em từ 2 đến 15 tuổi
Thiết bị lắp đặt:  Hệ thống nhà liên hoàn vận động thử thách: Hệ leo dây, hệ xà tay, hệ thăng bằng, cầu trượt, sàn chơi...
Thiết kế: Thương Nguyễn, Trang Nguyễn, Donagh Kelly
Sản xuất: Merryland LLC