Sân chơi trường Quốc tế Morning Star
Sân chơi trường Quốc tế Morning Star
Sân chơi trường Quốc tế Morning Star
Sân chơi trường Quốc tế Morning Star
1/3

Sân chơi vận động thể chất

Trường Quốc tế Morning Star

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án: SÂN CHƠI VẬN ĐỘNG TIỂU HỌC 

Địa chỉ: 1/Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội - 2/Số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

Chủ đầu tư: Trường Quốc tế Morning Star
Đối tượng: Học sinh Tiểu học và Mầm non
Thiết bị lắp đặt: Bộ vân động đa chức năng
Thiết kế: Thương Nguyễn, Donagh Kelly

Sản xuất và thi công: Merryland LLC

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thiết bị lắp đặt: Bộ vân động đa chức năng

Chức năng: Hệ xà tay, Hệ thăng bằng, Hệ leo dây