Sân chơi trường Quốc tế Morning Star
Sân chơi trường Quốc tế Morning Star
Sân chơi trường Quốc tế Morning Star
Sân chơi trường Quốc tế Morning Star
Sân chơi trường Quốc tế Morning Star
Sân chơi trường Quốc tế Morning Star
Sân chơi trường Quốc tế Morning Star
Sân chơi trường Quốc tế Morning Star
Sân chơi trường Quốc tế Morning Star
1/1

DỰ ÁN

Sân chơi vận động thể chất

Trường Quốc tế Morning Star

ĐỊA ĐIỂM:

Trường Quốc tế Morning Star

THỜI GIAN:

Tháng 9 năm 2018

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án: SÂN CHƠI VẬN ĐỘNG TIỂU HỌC 

Địa chỉ: 1/Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội - 2/Số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

Chủ đầu tư: Trường Quốc tế Morning Star
Đối tượng: Học sinh Tiểu học và Mầm non
Thiết bị lắp đặt: Bộ vân động đa chức năng
Thiết kế: Thương Nguyễn, Donagh Kelly

Sản xuất và thi công: Merryland LLC

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thiết bị lắp đặt: Bộ vân động đa chức năng

Chức năng: Hệ xà tay, Hệ thăng bằng, Hệ leo dây