Kid Climbing Wall

THIẾT BỊ VẬN ĐỘNG LEO NÚI

  • Khi trẻ em leo trèo, các cơ lớn ở cánh tay, chân và cơ lưng được tập luyện, giúp hình thành sức mạnh của thân trên, thân dưới và cơ lõi. Leo trèo cũng có thể làm tăng nhịp tim và cải thiện sức khỏe tim mạch, sự nhanh nhẹn, thăng bằng và phối hợp tay mắt.

  • Hơn nữa, leo núi góp phần giúp kích thích các giác quan xúc giác, tri giác, tiền đình và thị giác.