Swings

NỀN SÂN

Thi công đa dạng các nền sân chơi, đảm bảo bền vững, an toàn

Merryland cung cấp 6 loại bề mặt sân chơi để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau liên quan đến nền sân cho thiết bị sân chơi và thiết bị vận động.
Mỗi vật liệu làm bề mặt sân chơi có những lợi ích khác nhau và phù hợp cho đa dạng các mục đích sử dụng.