Sân chơi trường Tiểu học Tô Hiến Thành

THT02
press to zoom
THT01
press to zoom
THT03
press to zoom
THT04
press to zoom
1/1

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án: Sân chơi trường tiểu học Tô Hiến Thành
Địa chỉ: xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội
Thời gian hoàn thành: Tháng 10, 2020
Đối tượng: Học sinh tiểu học
Thiết bị lắp đặt: Bộ leo dây, Bộ fitness tiểu học
Thiết kế: Trang Nguyễn, Giacomo Felace
Sản xuất: Merryland LLC