Sân chơi trường mầm non song ngữ iFLY
Sân chơi trường mầm non song ngữ iFLY
Sân chơi trường mầm non song ngữ iFLY
Sân chơi trường mầm non song ngữ iFLY
Sân chơi trường mầm non song ngữ iFLY
Sân chơi trường mầm non song ngữ iFLY
Sân chơi trường mầm non song ngữ iFLY
Sân chơi trường mầm non song ngữ iFLY
Sân chơi trường mầm non song ngữ iFLY
Sân chơi trường mầm non song ngữ iFLY
1/1

Sân chơi trường mầm non song ngữ iFLY

DỰ ÁN

Sân chơi trường mầm non song ngữ iFLY

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án: Sân chơi trường mầm non song ngữ iFLY
Địa chỉ: Đắk Lắk
Thời gian hoàn thành: Tháng 9, 2020
Đối tượng: Học sinh mầm non
Thiết bị lắp đặt: Nhà chơi liên hoàn: cầu trượt đôi, leo dây, thăng bằng, Leo núi, leo sắt, Panel chơi thông minh, xà tay, cầu thang, sàn chơi, Bập bênh ba chỗ, Thú nhún
Thiết kế: Trang Nguyễn, Giacomo Felace
Sản xuất: Merryland LLC

ĐỊA ĐIỂM

Đắk Lắk

THƠÌ GIAN

09/2020