top of page

Trường Quốc tế Gateway - Hải Phòng

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên dự án : Sân chơi vận động Trường Quốc tế Gateway - Hải Phòng

Địa chỉ : Số 6, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng (90,94 km)

Thời gian hoàn thành : Tháng  6/2018
Đối tượng :  Trẻ em tiểu học
Thiết bị lắp đặt :  Hệ thống vận động liên hoàn 
Thiết kế : Chinh Nguyễn, Trang Nguyễn, Donagh Kelly
Sản xuất : Merryland LLC

   

QUÁ TRÌNH

Hệ thống vận động liên hoàn đa năng của Trường Quốc tế Gateway, Hải Phòng được thiết kế dựa trên ý tưởng từ Hình ảnh chiếc lá . Mục tiêu của nhà trường là tối đa hóa được công năng vui chơi, giúp trẻ có thể được vận động đa dạng trong một khuôn viên gần gũi với thiên nhiên. Các nhà thiết kế của Merryland đã tạo ra một Hệ liên hoàn bao gồm các chức năng: Xà tay, Đi thăng bằng, Leo dây, Leo sắt, Leo núi HDPE. 

bottom of page