Cô gái Hà Lan- Sân chơi trường Tiểu học Đồng Nai

Sân chơi trường tiểu học Đồng Nai
press to zoom
z2273975704702_c8f7a00326b34d9ce385285c1
press to zoom
z2273975693894_2dba09f0c83a1a6cf5e8e3f59
press to zoom
1/1

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án: Sân chơi trường tiểu học Đồng Nai do hãng sữa Cô Gái Hà Lan tài trợ
Địa chỉ: Đồng Nai
Thời gian hoàn thành: Tháng 1, 2021
Đối tượng: Học sinh tiểu học
Thiết bị lắp đặt: Bộ vận động tiểu học vượt qua thử thách bao gồm các chức năng :Cầu trượt, Leo dây, Thăng bằng, Hệ xà tay, sàn chơi.
Thiết kế: Trang Nguyễn, Giacomo Felace
Sản xuất: Merryland LLC