top of page
DSC09856.JPG
Trampoline Tổng hợp 5

Trampoline Tổng hợp 5

Kích thước tối đa: 12.5m x 7.5m

Hình dạng sản phẩm: vòng tròn tổng hợp

Phạm vi bảo vệ va chạm:  15.5m x 10.5m

Xử lý về mặt: mạ kẽm nhúng nóng/ phun điện đàn hồi

Trọng lượng: 3500kg

bottom of page