top of page
DSC09856.JPG
Trampoline Tổng hợp 3

Trampoline Tổng hợp 3

Kích thước tối đa: 8.5m x 3.45m

Hình dạng sản phẩm: tổng hợp

Phạm vi bảo vệ va chạm:  11.5x6.45m

Xử lý về mặt: mạ kẽm nhúng nóng/ phun điện đàn hồi

Trọng lượng: 1500kg

bottom of page