music instrument.jpg

BỘ NHẠC CỤ NGOÀI TRỜI

  • ​Sử dụng thiết bị âm nhạc trong sân chơi giúp trẻ phát triển đa dạng các kỹ năng khác nhau, cải thiện khả năng đọc và ngôn ngữ cũng như kỹ năng vận động, kỹ năng xã hội ,phát triển cảm xúc và nhận thức.

  • Sân chơi âm nhạc không chỉ có thể giúp phát triển trí não, mà còn đem lại những lợi ích về thể chất, tăng cường sức mạnh của các cơ cốt lõi khi đứng và chơi nhạc cụ.