Water and Sand Play_0000_Plaza de la Raza Pico Rivera-CA-Water & Sand Play-Sand Play-View

THIẾT BỊ CHƠI CÁT NƯỚC

  • Xuất hiện trong các khu vận động, vui chơi tại châu Á vài năm trở lại đây, Bộ leo dây ngoài trời (được sử dụng từ lâu tại Châu Âu) thực sự là một trải nghiệm hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. 

  • Tưởng như công năng đơn giản, nhưng Bộ leo dây lại được đánh gi