top of page
p2.jpg

Thiết bị Thể dục cao cấp ngoài trời
cho Người lớn - MSPORT

  • Vận động trên các thiết bị luyện tập chuyên dụng đang ngày càng trở nên phố biển tại các khu đô thị, các khu sinh hoạt cộng đồng. 

  • Thiết bị thể dục thể thao cao cấp ngoài trời được Merryland thiết kế riêng, các phụ kiện được gia công chuyên dụng nhằm giúp sản phẩm được sử dụng hiệu quả, bền vững theo thời gian

  • Hệ thống các sản phẩm thể dục thể thao ngoài trời gồm các chức năng: Đi bộ trên không, Chạy bộ tại chỗ, Xà tay, Luyện eo, Lắc hông...

  • Facebook
  • Merryland LLC
  • Merryland LLC
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page