top of page

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Sanctuary Hồ Tràm

THÔNG TIN DỰ ÁN 
 

Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Sanctuary Hồ Tràm

Địa chỉ: Phước thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu
Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2020
Đối tượng: Dân cư nghỉ dưỡng tại khu dân cơ
Thiết bị lắp đặt: Bộ vận động liên hoàn, bộ tàu zipline, Bộ leo dây kết hợp leo núi, Xích đu 2 ghế, thú nhún

Thiết kế: Thương Nguyễn, Trang Nguyễn, Donagh Kelly
Sản xuất: Merryland LLC.

bottom of page