hinh 3.jpg

CORE

 • Sản phẩm đạt chứng nhận Tiêu chuẩn Châu Âu (EN16630)

 • Nút an toàn và hệ thống kháng RSX, chuyển động kép, chịu lực đến 30 kg trên trọng lượng của người dùng.

 • Vật liệu kim loại và nhựa có khả năng chống tia cực tím và không độc hại đã được kiểm tra bởi SGS

 0705 389 888 - 0243 200 4739

MERRY - CASTLE

  M - PRESCHOOL

     M - PRIMARY

MERRY - SPACE

        M - PARK

UBX-054  -  KT: 818x704x1637mm
UBX-054 - KT: 818x704x1637mm
press to zoom
UBX-071D - KT: 2590x250x2360mm
UBX-071D - KT: 2590x250x2360mm
press to zoom
UBX-050 - KT: 1204x590x1255mm
UBX-050 - KT: 1204x590x1255mm
press to zoom
UBX-049 - KT:1322x538x1000mm
UBX-049 - KT:1322x538x1000mm
press to zoom
UBX-048W
UBX-048W
press to zoom
UBX-048CW
UBX-048CW
press to zoom
UBX-048C - KT: 2090x1023x1960mm
UBX-048C - KT: 2090x1023x1960mm
press to zoom
UBX-048AW
UBX-048AW
press to zoom
UBX-048 - KT:2136x1025x1923mm
UBX-048 - KT:2136x1025x1923mm
press to zoom
UBX-047W
UBX-047W
press to zoom
UBX-048A
UBX-048A
press to zoom
UBX-047 - KT: 1993x1023x1960mm
UBX-047 - KT: 1993x1023x1960mm
press to zoom
UBX-046TT - KT: 2280x2080x1530mm
UBX-046TT - KT: 2280x2080x1530mm
press to zoom
UBX-046SS - KT: 2164x840x1530mm
UBX-046SS - KT: 2164x840x1530mm
press to zoom
UBX-046T - KT: 1850x1670x1530mm
UBX-046T - KT: 1850x1670x1530mm
press to zoom
UBX-023 - KT: 1294x430x1461mm
UBX-023 - KT: 1294x430x1461mm
press to zoom
UBX-026 - KT: 1980x514x1638mm
UBX-026 - KT: 1980x514x1638mm
press to zoom
UBX-046 - KT: 2270x2080x1530mm
UBX-046 - KT: 2270x2080x1530mm
press to zoom
UBX-023D - KT: 2358x430x1461mm
UBX-023D - KT: 2358x430x1461mm
press to zoom
UBX-022 - KT: 1887x1462x1550mm
UBX-022 - KT: 1887x1462x1550mm
press to zoom
UBX-009 - KT: 1269x497x1601mm
UBX-009 - KT: 1269x497x1601mm
press to zoom
UBX-019 - KT: 2540x1133x1133mm
UBX-019 - KT: 2540x1133x1133mm
press to zoom
UBX-014 - KT: 1777x652x1550mm
UBX-014 - KT: 1777x652x1550mm
press to zoom
048ACC
048ACC
press to zoom
UBX-004 - KT: 1200x1047x1378mm
UBX-004 - KT: 1200x1047x1378mm
press to zoom
UBX-003 - KT: 1715x518x1635mm
UBX-003 - KT: 1715x518x1635mm
press to zoom
UBX-008 - KT: 1810x760x1218mm
UBX-008 - KT: 1810x760x1218mm
press to zoom
UBX-104Q - KT: 2202x2202x1807mm
UBX-104Q - KT: 2202x2202x1807mm
press to zoom
UBX-104 - KT: 2197x564x1976mm
UBX-104 - KT: 2197x564x1976mm
press to zoom
UBX-098 - KT: 772x694x1075mm
UBX-098 - KT: 772x694x1075mm
press to zoom

 0705 389 888 - 0243 200 4739

 • Facebook
 • Merryland LLC
 • Merryland LLC
 • YouTube
 • Instagram