QAN_7887
z2161725552386_bbf11717a82eb5cc7bf8ba91f
LH01
e94f17e1218adfd4869b
1d8ac60bf0600e3e5771
b5bb1f11297ad7248e6b
7ade445272398c67d528
401ddf84e9ef17b14efe
1/1

Sân chơi trường Tiểu học Liên Hồng

DỰ ÁN

Sân chơi trường tiểu học Đan Phượng

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án: Sân chơi trường tiểu học Liên Hồng
Địa chỉ: xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội
Thời gian hoàn thành: Tháng 10, 2020
Đối tượng: Học sinh tiểu học
Thiết bị lắp đặt: Bộ Fitness kết hợp, Bộ Fitness chạy bộ, Bộ vận động tiểu học gồm chức năng: Leo dây, thăng bằng, leo núi, leo sắt, xà tay....
Thiết kế: Trang Nguyễn, Giacomo Felace
Sản xuất: Merryland LLC

ĐỊA ĐIỂM

Hà Nội

THƠÌ GIAN

10/2020