Sân thể thao ngoài trời khu chung cư CT1 Trung Văn

THÔNG TIN DỰ ÁN 
 

Tên dự án: Sân thể thao ngoài trời khu chung cư CT1 Trung Văn

Địa chỉ: Trung Văn, Hà Nội
Thời gian hoàn thành: 2020
Đối tượng:  Dân cư sinh sống tại khu chung cư
Thiết bị lắp đặt: Đi bộ lắc tay, Bộ tập cơ chân, Đi bộ trên không, Bộ xoay eo, Bộ xoay tay đôi, thiết bị tập

lưng bụng.
Thiết kế: Thương Nguyễn, Trang Nguyễn, Donagh Kelly
Sản xuất: Merryland LLC.