Sân chơi trường tiểu học Cần Thơ
z2256187085841_89708e7b8515e5432b9c25eec
z2256197467193_39f8c679fd561f1235cedce9a
1/1

Trường  tiểu học Cần Thơ

DỰ ÁN

 Sân chơi trường tiểu học Cần Thơ do Cô Gái Hà Lan tài trợ

ĐỊA ĐIỂM

Cần Thơ


THÔNG TIN DỰ ÁN 
 

Tên dự án:  Sân chơi trường tiểu học Cần Thơ

Địa chỉ: Cần Thơ

Thời gian hoàn thành: Tháng 1/2021
Đối tượng:  Trẻ em từ 2 đến 15 tuổi
Thiết bị lắp đặt:  Hệ thống nhà liên hoàn vận động thử thách: Hệ leo dây, hệ xà tay, hệ thăng bằng, cầu trượt, sàn chơi...
Thiết kế: Thương Nguyễn, Trang Nguyễn, Donagh Kelly
Sản xuất: Merryland LLC

THƠÌ GIAN

01/2021