HH09
HH10
HH06
HH08
HH07
HH05
HH03
HH04
z2160639204937_dd692804e0ea054f1c3d654dc
HH01
HH02
1/1

Sân chơi trường Tiểu học Hồng Hà

DỰ ÁN

Sân chơi trường tiểu học Đan Phượng

ĐỊA ĐIỂM

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án: Sân chơi trường tiểu học Hồng Hà
Địa chỉ: Cụm 5 xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội
Thời gian hoàn thành: Tháng 10, 2020
Đối tượng: Học sinh tiểu học
Thiết bị lắp đặt: Bộ vận động tiểu học bao gồm các chức năng : Leo núi, Cầu trượt, Cầu sắt, Leo dây, Thăng bằng, Hệ xà tay, sàn chơi, Cầu trượt, Bộ Fitness kết hợp
Thiết kế: Trang Nguyễn, Giacomo Felace
Sản xuất: Merryland LLC

Hà Nội

THƠÌ GIAN

10/2020