hinh 2.jpg

BLADE

 • Sản phẩm đạt chứng nhận Tiêu chuẩn Châu Âu (EN16630)

 • Nút an toàn và hệ thống kháng có thể điều chỉnh, chuyển động kép, khả năng chống chịu lên đến 80kg

 • Chất liệu kim loại có khả năng chống tia cực tím và không độc hại đã được kiểm tra bởi SGS 

 • Ghế và chỗ để chân được đúc nhựa PU

 • Dây buộc và cáp không gỉ

 0705 389 888 - 0243 200 4739

MERRY - CASTLE

  M - PRESCHOOL

     M - PRIMARY

MERRY - SPACE

        M - PARK

UBX-298 - KT: 1.56x0.59x1.45m
UBX-298 - KT: 1.56x0.59x1.45m
press to zoom
UBX-290 - KT: 1.01x0.75x1.05m
UBX-290 - KT: 1.01x0.75x1.05m
press to zoom
UBX-292 - KT: 0.86x0.64x1.45m
UBX-292 - KT: 0.86x0.64x1.45m
press to zoom
UBX-293 - KT: 1.49x0.67x1.11m
UBX-293 - KT: 1.49x0.67x1.11m
press to zoom
UBX-289 - KT: 0.79x0.54x1.45m
UBX-289 - KT: 0.79x0.54x1.45m
press to zoom
UBX-288 - KT: 1.60x0.54x1.45m
UBX-288 - KT: 1.60x0.54x1.45m
press to zoom
UBX-287 - KT: 0.76x0.54x1.26m
UBX-287 - KT: 0.76x0.54x1.26m
press to zoom
UBX-286 - KT: 0.98x0.92x1.82m
UBX-286 - KT: 0.98x0.92x1.82m
press to zoom
UBX-258 - KT: 1.05x0.60x1.45m
UBX-258 - KT: 1.05x0.60x1.45m
press to zoom
UBX-255 - KT: 1.11x0.56x1.10m
UBX-255 - KT: 1.11x0.56x1.10m
press to zoom
UBX-248 - KT: 0.89x0.83x1.45m
UBX-248 - KT: 0.89x0.83x1.45m
press to zoom
UBX-247 - KT: 0.82x0.54x1.45m
UBX-247 - KT: 0.82x0.54x1.45m
press to zoom
UBX-246 - KT: 0.88x0.65x1.45m
UBX-246 - KT: 0.88x0.65x1.45m
press to zoom
UBX-244 - KT: 0.94x0.58x1.45m
UBX-244 - KT: 0.94x0.58x1.45m
press to zoom
UBX-232 - KT: 1.20x0.72x1.45m
UBX-232 - KT: 1.20x0.72x1.45m
press to zoom
UBX-231 - KT: 1.24x0.66x1.45m
UBX-231 - KT: 1.24x0.66x1.45m
press to zoom
UBX-224 - KT: 1.24x0.93x2.00m
UBX-224 - KT: 1.24x0.93x2.00m
press to zoom
UBX-223 - KT: 1.34x0.58x1.08m
UBX-223 - KT: 1.34x0.58x1.08m
press to zoom
UBX-218 - KT: 1.00x0.96x1.45m
UBX-218 - KT: 1.00x0.96x1.45m
press to zoom
UBX-222 - KT: 1.18x0.7x1.45m
UBX-222 - KT: 1.18x0.7x1.45m
press to zoom
UBX-215 - KT: 1.84x0.59x1.45m
UBX-215 - KT: 1.84x0.59x1.45m
press to zoom
UBX-217 - KT: 1.09x0.65x1.45m
UBX-217 - KT: 1.09x0.65x1.45m
press to zoom
UBX-211 - KT: 1.20x0.65x1.45m
UBX-211 - KT: 1.20x0.65x1.45m
press to zoom
UBX-208 - KT: 0.88x0.74x1.45m
UBX-208 - KT: 0.88x0.74x1.45m
press to zoom
UBX-203 - KT: 1.45x0.52x1.60m
UBX-203 - KT: 1.45x0.52x1.60m
press to zoom

 0705 389 888 - 0243 200 4739

 • Facebook
 • Merryland LLC
 • Merryland LLC
 • YouTube
 • Instagram